Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Domkyrko 4 (Övre Vasastaden V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 4 (Övre Vasastaden V) 1245 43,2% 30,2% 13,5% 13,1% 7,3% 54,5% 45,5% 4,0%  
Summa 1245 43,2% 30,2% 13,5% 13,1% 7,3% 54,5% 45,5% 4,0%

http://www.val.se