Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Domkyrko 5 (Nedre Vasastaden Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 5 (Nedre Vasastaden Ö) 1432 31,7% 23,3% 20,2% 24,9% 7,3% 46,4% 53,6% 2,3%  
Summa 1432 31,7% 23,3% 20,2% 24,9% 7,3% 46,4% 53,6% 2,3%

http://www.val.se