Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Domkyrko 10 (Gottfridsberg SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 10 (Gottfridsberg SO) 1197 43,4% 21,4% 14,0% 21,1% 10,4% 50,1% 49,9% 3,1%  
Summa 1197 43,4% 21,4% 14,0% 21,1% 10,4% 50,1% 49,9% 3,1%

http://www.val.se