Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Domkyrko 11 (Fridhem)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 11 (Fridhem) 1244 29,0% 29,5% 19,1% 22,4% 5,1% 50,6% 49,4% 2,3%  
Summa 1244 29,0% 29,5% 19,1% 22,4% 5,1% 50,6% 49,4% 2,3%

http://www.val.se