Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S) 1449 23,9% 31,6% 21,9% 22,5% 7,2% 50,4% 49,6% 4,0%  
Summa 1449 23,9% 31,6% 21,9% 22,5% 7,2% 50,4% 49,6% 4,0%

http://www.val.se