Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Kärna 2 (Malmslätt mellersta)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna 2 (Malmslätt mellersta) 1011 12,1% 35,6% 23,7% 28,6% 6,0% 51,1% 48,9% 1,4%  
Summa 1011 12,1% 35,6% 23,7% 28,6% 6,0% 51,1% 48,9% 1,4%

http://www.val.se