Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Kärna 3 (Tokarp)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna 3 (Tokarp) 1090 12,6% 33,6% 34,1% 19,7% 8,2% 51,0% 49,0% 1,0%  
Summa 1090 12,6% 33,6% 34,1% 19,7% 8,2% 51,0% 49,0% 1,0%

http://www.val.se