Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Kärna 4 (Malmslätt V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna 4 (Malmslätt V) 1285 13,9% 38,4% 24,8% 22,9% 9,0% 46,5% 53,5% 0,9%  
Summa 1285 13,9% 38,4% 24,8% 22,9% 9,0% 46,5% 53,5% 0,9%

http://www.val.se