Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Rappestad (Rappestad-Vikingstad N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rappestad (Rappestad-Vikingstad N) 1157 13,4% 35,6% 27,6% 23,4% 7,3% 51,1% 48,9% 0,7%  
Summa 1157 13,4% 35,6% 27,6% 23,4% 7,3% 51,1% 48,9% 0,7%

http://www.val.se