Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Vreta Kloster 1 Berg-Vreta Kloster S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vreta Kloster 1 Berg-Vreta Kloster S 1367 11,6% 41,6% 21,9% 24,9% 6,3% 49,8% 50,2% 1,1%  
Summa 1367 11,6% 41,6% 21,9% 24,9% 6,3% 49,8% 50,2% 1,1%

http://www.val.se