Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Vreta Kloster 2 Ljungsbro-Vreta Kl N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vreta Kloster 2 Ljungsbro-Vreta Kl N 1476 17,9% 36,4% 24,9% 20,8% 10,0% 49,9% 50,1% 1,5%  
Summa 1476 17,9% 36,4% 24,9% 20,8% 10,0% 49,9% 50,1% 1,5%

http://www.val.se