Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Vreta Kloster 3 (Ljungsbro Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vreta Kloster 3 (Ljungsbro Ö) 1160 15,1% 29,7% 25,0% 30,2% 8,0% 50,2% 49,8% 2,2%  
Summa 1160 15,1% 29,7% 25,0% 30,2% 8,0% 50,2% 49,8% 2,2%

http://www.val.se