Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Vreta Kloster 5 (Ljungsbro V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vreta Kloster 5 (Ljungsbro V) 1053 14,9% 34,9% 27,3% 23,0% 6,5% 48,9% 51,1% 2,0%  
Summa 1053 14,9% 34,9% 27,3% 23,0% 6,5% 48,9% 51,1% 2,0%

http://www.val.se