Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Stjärnorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stjärnorp 591 14,0% 35,2% 31,5% 19,3% 7,1% 50,8% 49,2% 1,7%  
Summa 591 14,0% 35,2% 31,5% 19,3% 7,1% 50,8% 49,2% 1,7%

http://www.val.se