Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Berga 2 (Berga NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 2 (Berga NO) 998 29,4% 29,5% 15,7% 25,5% 8,2% 49,6% 50,4% 16,8%  
Summa 998 29,4% 29,5% 15,7% 25,5% 8,2% 49,6% 50,4% 16,8%

http://www.val.se