Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Berga 8 (Haninge mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 8 (Haninge mfl) 1145 21,1% 42,8% 23,8% 12,2% 9,4% 48,9% 51,1% 2,4%  
Summa 1145 21,1% 42,8% 23,8% 12,2% 9,4% 48,9% 51,1% 2,4%

http://www.val.se