Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Berga 9 (Garnisonen)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 9 (Garnisonen) 1042 20,1% 38,1% 24,6% 17,3% 7,3% 48,2% 51,8% 2,7%  
Summa 1042 20,1% 38,1% 24,6% 17,3% 7,3% 48,2% 51,8% 2,7%

http://www.val.se