Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Skäggetorp 1 (Skäggetorp C)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 1 (Skäggetorp C) 1294 18,9% 29,2% 21,6% 30,3% 7,3% 48,5% 51,5% 13,8%  
Summa 1294 18,9% 29,2% 21,6% 30,3% 7,3% 48,5% 51,5% 13,8%

http://www.val.se