Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Skäggetorp 2 (Nygård)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 2 (Nygård) 1369 25,8% 29,5% 21,8% 22,9% 10,7% 50,4% 49,6% 14,2%  
Summa 1369 25,8% 29,5% 21,8% 22,9% 10,7% 50,4% 49,6% 14,2%

http://www.val.se