Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Skäggetorp 3 (Skäggetorp SV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 3 (Skäggetorp SV) 1310 23,4% 29,5% 24,4% 22,8% 9,6% 48,1% 51,9% 7,3%  
Summa 1310 23,4% 29,5% 24,4% 22,8% 9,6% 48,1% 51,9% 7,3%

http://www.val.se