Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Skäggetorp 4 (Skäggetorp V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 4 (Skäggetorp V) 1224 30,1% 35,5% 20,4% 13,9% 11,0% 51,0% 49,0% 11,8%  
Summa 1224 30,1% 35,5% 20,4% 13,9% 11,0% 51,0% 49,0% 11,8%

http://www.val.se