Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Skäggetorp 5 (Tornby-Skäggetorp N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 5 (Tornby-Skäggetorp N) 1119 27,9% 35,9% 21,3% 14,9% 9,1% 52,4% 47,6% 13,3%  
Summa 1119 27,9% 35,9% 21,3% 14,9% 9,1% 52,4% 47,6% 13,3%

http://www.val.se