Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Ryd 2 (Ryd SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 2 (Ryd SO) 1480 54,5% 23,9% 10,4% 11,1% 18,2% 55,9% 44,1% 9,4%  
Summa 1480 54,5% 23,9% 10,4% 11,1% 18,2% 55,9% 44,1% 9,4%

http://www.val.se