Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Ryd 3 (Ryd SV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 3 (Ryd SV) 1216 56,7% 25,3% 10,5% 7,4% 16,2% 60,7% 39,3% 18,7%  
Summa 1216 56,7% 25,3% 10,5% 7,4% 16,2% 60,7% 39,3% 18,7%

http://www.val.se