Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Ryd 4 (Ryd NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 4 (Ryd NO) 1196 41,5% 28,5% 15,6% 14,4% 10,8% 55,0% 45,0% 10,9%  
Summa 1196 41,5% 28,5% 15,6% 14,4% 10,8% 55,0% 45,0% 10,9%

http://www.val.se