Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Ryd 5 (Ryd mellersta)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 5 (Ryd mellersta) 1141 91,4% 8,5% 0,1%   31,7% 70,8% 29,2% 23,6%  
Summa 1141 91,4% 8,5% 0,1% 31,7% 70,8% 29,2% 23,6%

http://www.val.se