Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Oxelbergen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxelbergen 1519 28,6% 38,3% 20,4% 12,7% 7,8% 51,0% 49,0% 4,3%  
Summa 1519 28,6% 38,3% 20,4% 12,7% 7,8% 51,0% 49,0% 4,3%

http://www.val.se