Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Silverringen m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Silverringen m fl 1524 20,0% 38,4% 25,2% 16,4% 6,6% 49,7% 50,3% 7,7%  
Summa 1524 20,0% 38,4% 25,2% 16,4% 6,6% 49,7% 50,3% 7,7%

http://www.val.se