Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Hageby-Mamre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hageby-Mamre 1585 15,5% 27,4% 25,4% 31,7% 7,4% 45,9% 54,1% 5,1%  
Summa 1585 15,5% 27,4% 25,4% 31,7% 7,4% 45,9% 54,1% 5,1%

http://www.val.se