Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Hageby-Vrinnevi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hageby-Vrinnevi 1751 21,9% 33,9% 23,4% 20,8% 10,9% 47,6% 52,4% 12,5%  
Summa 1751 21,9% 33,9% 23,4% 20,8% 10,9% 47,6% 52,4% 12,5%

http://www.val.se