Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Östra Husby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Husby 1480 15,3% 31,1% 26,5% 27,1% 7,2% 49,1% 50,9% 1,1%  
Summa 1480 15,3% 31,1% 26,5% 27,1% 7,2% 49,1% 50,9% 1,1%

http://www.val.se