Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Kättinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kättinge 1239 13,3% 23,3% 36,0% 27,4% 6,1% 52,9% 47,1% 2,1%  
Summa 1239 13,3% 23,3% 36,0% 27,4% 6,1% 52,9% 47,1% 2,1%

http://www.val.se