Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Långtorp-Berga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långtorp-Berga 1387 11,5% 37,1% 27,3% 24,0% 7,1% 50,4% 49,6% 2,4%  
Summa 1387 11,5% 37,1% 27,3% 24,0% 7,1% 50,4% 49,6% 2,4%

http://www.val.se