Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Vasastan-Söderport

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vasastan-Söderport 1223 23,1% 25,8% 23,2% 27,9% 6,7% 45,3% 54,7% 1,5%  
Summa 1223 23,1% 25,8% 23,2% 27,9% 6,7% 45,3% 54,7% 1,5%

http://www.val.se