Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Kneippen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kneippen 1425 15,4% 33,5% 26,9% 24,3% 5,1% 47,4% 52,6% 2,5%  
Summa 1425 15,4% 33,5% 26,9% 24,3% 5,1% 47,4% 52,6% 2,5%

http://www.val.se