Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Skarphagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skarphagen 1391 14,5% 27,5% 26,2% 31,8% 7,0% 47,7% 52,3% 1,4%  
Summa 1391 14,5% 27,5% 26,2% 31,8% 7,0% 47,7% 52,3% 1,4%

http://www.val.se