Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Kättsätter-Kårtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kättsätter-Kårtorp 1466 10,9% 37,2% 26,5% 25,4% 5,7% 50,5% 49,5% 1,4%  
Summa 1466 10,9% 37,2% 26,5% 25,4% 5,7% 50,5% 49,5% 1,4%

http://www.val.se