Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Vilbergen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vilbergen Norra 1335 13,0% 22,8% 20,9% 43,4% 5,3% 44,4% 55,6% 4,6%  
Summa 1335 13,0% 22,8% 20,9% 43,4% 5,3% 44,4% 55,6% 4,6%

http://www.val.se