Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Klockaretorpet Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klockaretorpet Norra 1649 22,9% 43,6% 23,5% 9,9% 10,1% 48,5% 51,5% 8,0%  
Summa 1649 22,9% 43,6% 23,5% 9,9% 10,1% 48,5% 51,5% 8,0%

http://www.val.se