Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Klockaretorpet-Borg m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klockaretorpet-Borg m fl 1858 17,4% 39,0% 28,1% 15,4% 7,9% 50,4% 49,6% 3,6%  
Summa 1858 17,4% 39,0% 28,1% 15,4% 7,9% 50,4% 49,6% 3,6%

http://www.val.se