Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Kullerstad-Vickelby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullerstad-Vickelby 1483 14,0% 32,8% 25,1% 28,1% 7,1% 47,6% 52,4% 1,1%  
Summa 1483 14,0% 32,8% 25,1% 28,1% 7,1% 47,6% 52,4% 1,1%

http://www.val.se