Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Vånga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vånga 1263 15,1% 36,3% 29,1% 19,5% 6,7% 51,2% 48,8% 2,1%  
Summa 1263 15,1% 36,3% 29,1% 19,5% 6,7% 51,2% 48,8% 2,1%

http://www.val.se