Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Sankt Anna-Börrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sankt Anna-Börrum 729 5,5% 19,8% 33,2% 41,6% 2,3% 53,4% 46,6% 1,1%  
Summa 729 5,5% 19,8% 33,2% 41,6% 2,3% 53,4% 46,6% 1,1%

http://www.val.se