Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Gamla Stan-Tegelviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Stan-Tegelviken 1982 8,8% 16,4% 20,9% 53,9% 4,4% 41,9% 58,1% 2,8%  
Summa 1982 8,8% 16,4% 20,9% 53,9% 4,4% 41,9% 58,1% 2,8%

http://www.val.se