Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Mjölby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mjölby 2 1120 17,8% 25,9% 19,7% 36,6% 6,2% 49,8% 50,2% 3,0%  
Summa 1120 17,8% 25,9% 19,7% 36,6% 6,2% 49,8% 50,2% 3,0%

http://www.val.se