Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Mjölby 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mjölby 4 1167 18,0% 39,9% 25,4% 16,6% 7,5% 50,8% 49,2% 5,0%  
Summa 1167 18,0% 39,9% 25,4% 16,6% 7,5% 50,8% 49,2% 5,0%

http://www.val.se