Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Mjölby 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mjölby 7 1639 20,4% 37,8% 25,6% 16,2% 9,8% 51,2% 48,8% 1,0%  
Summa 1639 20,4% 37,8% 25,6% 16,2% 9,8% 51,2% 48,8% 1,0%

http://www.val.se