Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Appuna-Hogst-Kumla-Väderst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Appuna-Hogst-Kumla-Väderst 1248 12,5% 33,5% 28,4% 25,6% 7,7% 51,2% 48,8% 1,3%  
Summa 1248 12,5% 33,5% 28,4% 25,6% 7,7% 51,2% 48,8% 1,3%

http://www.val.se