Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Anderstorp 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anderstorp 3 1288 20,2% 35,2% 24,6% 20,0% 7,3% 51,4% 48,6% 6,4%  
Summa 1288 20,2% 35,2% 24,6% 20,0% 7,3% 51,4% 48,6% 6,4%

http://www.val.se