Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Sofia 15

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 15 1624 17,2% 42,4% 22,2% 18,3% 7,3% 50,3% 49,7% 2,3%  
Summa 1624 17,2% 42,4% 22,2% 18,3% 7,3% 50,3% 49,7% 2,3%

http://www.val.se